13 HALCAMP RALLY 24.09 - 29.09.2014
Radków


RELACJA Z 13 HALCAMP – RALLY


    W dniach 24-28.09.2014 odbył się w Radkowie Pierwszy Polsko-Czeski Zlot Caravaningowy. Kemping przy ul. Piastowskiej został wypełniony prawie w całości - przybyło aż 87 załóg z 5 krajów. 50 załóg w okresie zlotu mieszkało w przyczepach kempingowych, a 37 w autach turystycznych specjalnie do tego przystosowanych, tak zwanych kamperach. Jako, że był to polsko – czeski zlot najwięcej uczestników przyjechało z Republiki Czeskiej – 60 załóg oraz 11 polskich.
Zgodnie z wcześniejszymi zgłoszeniami przybyła też grupa Norwegów (większość po raz drugi i trzeci na Halcamp Rally w 2014 roku),  którzy przyjechali 12 kamperami oraz dwiema przyczepami kempingowymi, a także po jednej załodze z Niemiec i Słowacji bowiem tradycją jest w caravaningu międzynarodowym, że chętnym nie odmawia się przyjazdu i uczestnictwa.
Najliczniej reprezentowane były kluby karawaningowe: CC Pardubice – 38 załóg, NBCC Norwegia – 14, CC Šumperk – 10, CC Praha – 6, CC Hradec Kralove – 3.
    Organizatorzy zapewnili uczestnikom zlotu bardzo bogaty program turystyczno-krajoznawczy i kulturalno rozrywkowy. Oficjalne otwarcie zlotu uświetnił występ regionalnego zespołu ludowego „Katarzynki”. Podczas pobytu goście uczestniczyli w licznych wycieczkach, podczas których zwiedzili między innymi Góry Stołowe, Radków, Wambierzyce. Na rowerach uczestnicy zlotu odwiedzili pobliski czeski Bożanov. Dużą atrakcją było grzybobranie w lasach wokół Wambierzyc, a następnie poszukiwanie „Skalnych Grzybów” w Parku Narodowym Gór Stołowych.
    W trakcie zlotu odbyły się biesiady; na terenie kempingu  oraz regionalna w Ratnie Górnym z kapelą góralską „Harnaś”, gdzie gości częstowano potrawami regionalnymi, w których przygotowaniu lokalnej firmie cateringowej pomagało Koło Gospodyń Wiejskich z Wambierzyc.
Dzięki zaprzyjaźnionym z organizatorami klubem z Pardubic uczestnicy zlotu świetnie bawili się też podczas Czeskiego Wieczoru z muzyką i poczęstunkiem.
    W niedzielę (28.09) na oficjalnym zakończeniu zlot zamknęli: Burmistrz Radkowa – Jan Bednarczyk, dyrektor GCKSiT w Radkowie – Marek Kusiakiewicz i komandor zlotu – Jerzy Głowiński.
   Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Kraina Gór Stołowych, Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, Koło Miłośników Caravaningu „Halcamp” oraz Caravan Club Pardubice.
    Impreza uzyskała współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
   Wydarzenie ma być kontynuowane w latach następnych, a kemping w Radkowie przy ul. Piastowskiej prowadzony przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie już nieźle wyposażony ma być jeszcze lepiej przystosowywany dla turystów podróżujących kamperami i z przyczepami kempingowymi. Między innymi przewiduje się prace odwodnieniowo – melioracyjne, modernizację motelu, recepcji, instalacji elektrycznej i sanitarnej, oświetlenia i ogrodzenia terenu, montaż monitoringu, ułatwienie korzystania z kempingu przez osoby niepełnosprawne, a także uruchomienie punktu gastronomicznego.


Sławomir Machlowski - GCKSiT w Radkowie

 ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Copyright © halcamp-rally, Designed by Maciej Głowiński